Kalender 2024

Januari
25: Styrelsemöte kl 18:30


Februari
19: Styrelsemöte kl 18:30
25: Öppen trailbana kl 14-16, läs mer under nyheter


Mars
10: Årsmöte kl 15:00, mer info finns under nyheter 
31: Påskridning i ridhuset, mer info här 


April
20-21: OBS!! INSTÄLLD!! Ridclinic för Moa Nyman, mer info här
16: Styrelsemöte kl 18:00


Maj
5:Mönsterträning i Kängshult kl 10-12
6: Styrelsemöte kl 18:30 
 

Juni
6: Styrelsemöte kl 14:30
6: Mönsterträning i Buskahult kl 16:00
6: Grillkväll i Buskahult kl 18:30
8: Deltävling 1; A Western Hattrick HLWR
9: Medlemsträff, mer info kommer 
23: Uteritt, mer info kommer
30: Mönsterträning i Tävelsås 10:00
30: Styrelsemöte kl 12:00  


Juli
27: Deltävling 2; A Western Hattrick, HCWR


Augusti
19: Styrelsemöte kl 18:30
25: Deltävling 3; A Western Hattrick, KWK


September
9: Styrelsemöte kl 18:30
14: Final A Western Hattrick 


Oktober
14: Styrelsemöte kl 18:30
20: Prova på westernridning, mer info kommer 


November
11: Styrelsemöte kl 18:30
17: Medlemsträff, mer info kommer


December Lathund för föreningens årshjul
 

- senast 5 veckor före förbundsstämman ska föreningsstämman hållas. 

- senast 1 vecka före föreningsstämman skall verksamhetsberättelsen, årsredovisningen, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt inkomna motioner finnas tillgängliga för medlemmarna.
 - senast 1 vecka före föreningsstämman skall verkställd revision, med revisorns berättelse, vara styrelsen tillhanda.
 - senast 3 veckor före föreningsstämman skall valberedningen skriftligen meddela sina förslag samt de kandidater som i övrigt föreslagits till valberedningen till röstberättigade medlemmar.
- senast 4 veckor före föreningsstämman skall styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorn. 
- senast 4 veckor före föreningsstämman skall motioner från medlemmar vara styrelsen tillhanda.
- senast 5 veckor före föreningsstämman får röstberättigade medlemmar meddela sina förslag beträffande val till valberedningen. 
- senast 6 veckor före föreningsstämman skall kallelsen till föreningsstämman skickas ut.
- senast 6 veckor före föreningsstämman skall valberedningen meddela medlemmarna vilka som står itu att avgå och namn på de som avböjt återval. 
- senast 8 veckor före föreningsstämman skall valberedningen tillfråga dem vilkas mandattid går ut vilka som kandiderar för ny period.