Kalender 2023

Januari


Februari


Mars


April
9: Tävlingsteori, mer info under nyheter
22: Styrelsemöte


Maj
6-7: Ridclinic för Therese Andersson, läs mer under nyheter. Tider och grupper hittar ni här.


Juni

6: Styrelsemöte

17: Prova på westernridning, mer info under nyheter 

17: Grillkväll för medlemmar kl 17:00, mer info under nyheter
 
18: Prova-på-tävling, proposition och mönster finns under nyheter. OBS! INSTÄLLD

18: Ridhushäng i Ingelstad, mer info under nyheter

27: Styrelsemöte


Juli
13-16: Quarter SM
15: Medlemshäng på Quarter SM, läs mer under nyheter


Augusti

18-20: Quarter SM, cow & reining
26-27: Ridclinic med Moa Nyman, mer info här

September

2: Wras-tävling HLWR

6: Styrelsemöte

9: Uteritt, mer info här

 9: Wras-tävling EWR 

27-1/10: Paint Championatet


Oktober

4: Styrelsemöte

6-8: Per Ejderhall Memorial

15: Träningstävling, start kl 10:00, mer info finns här.


November

8: Styrelsemöte 


December Lathund för föreningens årshjul
 

- senast 5 veckor före förbundsstämman ska föreningsstämman hållas. 

- senast 1 vecka före föreningsstämman skall verksamhetsberättelsen, årsredovisningen, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt inkomna motioner finnas tillgängliga för medlemmarna.
 - senast 1 vecka före föreningsstämman skall verkställd revision, med revisorns berättelse, vara styrelsen tillhanda.
 - senast 3 veckor före föreningsstämman skall valberedningen skriftligen meddela sina förslag samt de kandidater som i övrigt föreslagits till valberedningen till röstberättigade medlemmar.
- senast 4 veckor före föreningsstämman skall styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorn. 
- senast 4 veckor före föreningsstämman skall motioner från medlemmar vara styrelsen tillhanda.
- senast 5 veckor före föreningsstämman får röstberättigade medlemmar meddela sina förslag beträffande val till valberedningen. 
- senast 6 veckor före föreningsstämman skall kallelsen till föreningsstämman skickas ut.
- senast 6 veckor före föreningsstämman skall valberedningen meddela medlemmarna vilka som står itu att avgå och namn på de som avböjt återval. 
- senast 8 veckor före föreningsstämman skall valberedningen tillfråga dem vilkas mandattid går ut vilka som kandiderar för ny period.