Kalender 2024

Januari
25: Styrelsemöte kl 18:30


Februari
19: Styrelsemöte kl 18:30
25: Öppen trailbana kl 14-16, läs mer under nyheter


Mars
10: Årsmöte kl 15:00, mer info finns under nyheter


April


Maj


Juni
8: Deltävling 1; A Western Hattrick HLWR 


Juli
27: Deltävling 2; A Western Hattrick, HCWR


Augusti
28: Deltävling 3; A Western Hattrick, KWK


September
14: Final A Western Hattrick 


Oktober


November


December Lathund för föreningens årshjul
 

- senast 5 veckor före förbundsstämman ska föreningsstämman hållas. 

- senast 1 vecka före föreningsstämman skall verksamhetsberättelsen, årsredovisningen, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt inkomna motioner finnas tillgängliga för medlemmarna.
 - senast 1 vecka före föreningsstämman skall verkställd revision, med revisorns berättelse, vara styrelsen tillhanda.
 - senast 3 veckor före föreningsstämman skall valberedningen skriftligen meddela sina förslag samt de kandidater som i övrigt föreslagits till valberedningen till röstberättigade medlemmar.
- senast 4 veckor före föreningsstämman skall styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorn. 
- senast 4 veckor före föreningsstämman skall motioner från medlemmar vara styrelsen tillhanda.
- senast 5 veckor före föreningsstämman får röstberättigade medlemmar meddela sina förslag beträffande val till valberedningen. 
- senast 6 veckor före föreningsstämman skall kallelsen till föreningsstämman skickas ut.
- senast 6 veckor före föreningsstämman skall valberedningen meddela medlemmarna vilka som står itu att avgå och namn på de som avböjt återval. 
- senast 8 veckor före föreningsstämman skall valberedningen tillfråga dem vilkas mandattid går ut vilka som kandiderar för ny period.